Den 6 juni är det den stora lupinplockardagen i Sverige

Händer håller i jord

Den 6 juni är det den stora lupinplockardagen i Sverige. Hjälp oss att bekämpa lupiner!

Lupinen är en invasiv art som sprider sig och tar över stora ytor längs bland annat vägkanter. Den konkurrerar ut den naturliga växtligheten och minskar den biologiska mångfalden på platsen. Både genom att andra blommor inte kan växa där och genom att det inte finns någon mat för de flesta födosökande pollinatörerna där lupinerna växer.

När ett område täcks av en enda växt innebär det att det bara finns blommor under en viss del av sommarhalvåret och därmed att de viktiga pollinatörerna enbart hittar mat under en begränsad tid. På en äng med många olika arter kan bin och humlor hitta mat hela sommaren från växter som blommar vid olika tidpunkter.

Även om man tar bort lupiner så har marken förändrats och är inte längre lika gynnsam för andra växter. Eftersom lupinerna är en ärtväxt binder de kväve och det medför att andra arter inte trivs där lupiner växer.

Hjälp oss nu att motverka lupinerna. Det finns några olika nivåer man kan lägga sig på beroende på hur engagerad man vill bli:

Nivå 0 – minimum: Bidra inte till spridningen av lupiner. Så inte lupiner i din trädgård eller någon annanstans.

Nivå 1: Plocka lupiner. Gör en vacker bukett, men släng dem sedan på rätt sätt, det vill säga väl förslutet i dubbla plastpåsar i den gröna soptunnan (restavfall), för att de inte ska bidra till ytterligare spridning.

Nivå 2: Plocka fram lien eller trimmern och slå lupiner. Bladen kan lämnas på kompost. Resten av växtdelarna (blommor, frön, rötter), läggs i dubbla plastsäckar och lämna hos återbruket på anvisad plats.

Nivå 3: Gräv upp lupiner. Samla ihop rötterna och låt dem torka i solen på en presenning. Lägg de sedan i dubbla plastsäckar och lämna hos återbruket på anvisad plats, eftersom lupiner kan föröka sig via rotbitar.

Nivå 4 – hardcore: Slå med lie flera gånger i sommar, och nästa!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 juni 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord