Nytt nätverk för
arbetsgivare i Heby kommun

Representanter från Scandinavian Kitchen, AAK-Saftey, Ernst Johansson Bygg och Anläggning , Candy store och Heby kommun var på plats vid första frukostmötet för det nya nätverket

Representanter från Scandinavian Kitchen, AAK-Saftey, Ernst Johansson Bygg och Anläggning , Candy store och Heby kommun var på plats vid första frukostmötet för det nya nätverket

Den 29 maj hölls det första frukostmötet för ett nytt nätverk för arbetsgivare i Heby kommun. Initiativtagare till nätverket, där även Heby kommun ingår är Portalen på Centrum för livslångt lärande.

Nätverket kommer att träffas två gånger per år för att diskutera bland annat vilka behov som finns hos arbetsgivarna i form av rekrytering och anställning.

- För oss är det en förutsättning att ha kontinuerlig kontakt med våra arbetsgivare i kommunen. På Portalen så arbetar vi brett med människor som av en eller annan anledning står utanför arbetsmarknaden. Vi kan skräddarsy en matchning mot praktik eller arbete och hitta en win-win lösning för både individ och företag säger Johanna Stålhand, enhetschef på Portalen

Alla gynnas

Nätverket är också till för att utbyta erfarenheter mellan arbetsgivare när det gäller just att ta emot en praktikant, nyanländ, arbetsträning eller anställning och samtidigt se vilket stöd som kommunen och andra myndigheter kan ge i den processen.

- Just nu, i Heby kommun, så har vi ca 70 ungdomar i åldern 16-20 år som står utanför både studier och sysselsättning. Att ha ett gemensamt kontaktnät med arbetsgivare som på sikt kan leda till att dessa ungdomar får testa på ett yrke eller inspireras till att fortsätta sina studier gynnar den målgruppen och vi gynnas alla av en stärkt samverkan i det här nya nätverket säger Johanna.

Utöver arbetet med att stödja kommunens ungdomar verkar Portalen också på samma sätt för vuxna kommuninvånare 20-65 år som av olika anledningar behöver stöd i att närma sig studier eller arbete för att nå självförsörjning.

Många bra förslag på agenda

Många bra förslag om vad som skulle vara intressant att ta upp på kommande träffar kom fram under de första frukostmötet.

- Vi kom fram till att vi ska diskutera om behoven av lärlingsutbildningar till exempel. Att vi tillsammans tar upp goda exempel från verkligheten och delar med oss av dem. Att ge varandra tips och råd och att bjuda in aktörer som kan vara nyttiga för oss att få information från. Men vi gör detta tillsammans och framförallt är det ett forum för att skapa kontakter kring frågor om praktik och arbete, att hjälpa varandra för att skapa ett mervärde säger Johanna.

Du som arbetsgivare är varmt välkommen till nästa frukostmöte för nätverket som är tisdagen den 12 november klockan 8:00–9:30 i Portalens lokaler på Norra Järnvägsgatan 4, Heby.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juni 2024
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin