Nu finns regn- och flödesmätare på strategiska platser runt om i kommunen

Regnmätare och flödesmätare hjälper oss att förstå hur våra vattendrag beter sig vid nederbörd. Nu finns det ett flertal utplacerade på strategiska platser i Heby kommun.

Vi har satt upp regnmätare och flödesmätare på strategiskt utvalda platser runt om i kommunen för att vi ska lära oss hur våra vattendrag beter sig vid nederbörd. Det ökar vår beredskap för bland annat driftpersonal och gör det lättare att komma ut med korrekt information till kommuninvånare.

Informationen från mätarna gör också vår avrapportering till WIS (vid höga flöden) mer korrekt.

Här har vi placerat regn- och flödesmätare

Regnmätare

  • Morgongåva
  • Östervåla
  • Tärnsjö
  • Heby

Nivåmätare

  • Östervåla
  • Morgongåva
  • Heby (2 platser)

Frågor kring det här arbetet? Kontakta projektledare för skyfall och höga flöden, Madelene Rendlert.
madelene.rendlert@heby.se
0224-36 351

Vad är WIS?

WIS är en portal för Sveriges civila beredskap där aktörer delar information före, under och efter samhällsstörningar. Genom att aktivt dela information i WIS kan viktiga aktörer enkelt och effektivt skapa sig en helhetsbild av läget, en samlad lägesbild.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juni 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord