Språkombuden i Heby kommun
får mycket uppmärksamhet

Therese Frank

Therese Frank

Den senaste tiden har Heby kommuns språkombud inom vård- och omsorgsförvaltningen fått mycket positiv uppmärksamhet. Varför det är så och vad som gör våra språkombud annorlunda mot andra kommuners är arbetssättet som vi har i kommunen.

Therese Frank är enhetschef på Bemanningsenheten och den person som drog igång det mycket framgångsrika arbete med språkombud som vi har i Heby kommun

- Vi har varit mycket i media under senaste tiden och det är roligt. Jag har bland annat varit på SKR-konferens och även pratat i språket på jobbet podden. Sedan har även Sunt Arbetsliv skrivit om oss säger Therese

Tog ett omtag

När tanken om språkombud lanserades så var det en del av ett ESF-projektet Kvalitetssäkrad introduktion i vård- och omsorg i Uppsala län (KIVO-C) där Vård- och omsorgscollege var huvudman. I projektet låg språkombud med som en del och tanken var att det skulle finnas en till två språkombud på varje arbetsplats/enhet.

- Hos oss var det svårt att få till och det var svårt för ombuden att ta plats och komma fram så vi kom ingenstans. Då tog vi ett omtag och började utbilda brett med målsättningen att alla våra medarbetare ska gå språkombudsutbildningen. Det är de arbetet som har fallit så väl ut och gjort att vi fått så stor uppmärksamhet säger Therese.

Egen utbildare

I kommunen utbildades till och med en egen utbildare av språkombud som fortfarande arbetar och utbildar.

- Vi såg att den breda utbildningen fick med sig jättemånga fördelar, både för enskilda och hela arbetsplatser. En del attityder och fördomar försvann, möjligheten att ta emot vikarier blev större och såklart så ökade toleransen och förståelsen på arbetsplatserna säger Therese

Idag arbetar alla enheter inom vård- och omsorg med språkutvecklande arbetsplatser. Det finns alltid medarbetare som kan stötta språksvaga nya medarbetare och alla får verktyg för att säkerställa att information har gått fram och att vi förstår varandra.

- Det kan handla om att man får extra tid för dokumentation eller hjälp med dokumentation för att i framtiden klara av den själv. Att vi är extra tydliga och uppmuntrar nya kollegor så att de känner sig trygga vare sig de har svenska som andra språk eller inte. Att den som inte förstår vågar tala om att den inte förstår säger Therese.

Märker stor skillnad

Alla språkombud gör idag handlingsplaner för att göra arbetsplatsen mer tillgänglig som enheten arbetar med. Handlingsplanerna är levande dokument som förnyas vid behov.

- Vi märker en stor skillnad mot tidigare, vi möjliggör på ett helt annat sätt att fler kan ta sig in på arbetsmarknaden och alla behövs. Vi har redan haft möjlighet att fortbilda en del av våra vikarier ibland annat språk och flera grundutbildningar. Vi har också större kapacitet idag att ta emot fler kandidater säger Therese

På det hela taget så är det nya arbetssättet en win win för både Heby kommun och för den enskilde individen.

- Många ser ju Heby kommun som en attraktivare arbetsgivare och ser möjligheterna som finns att arbeta här och vill stanna kvar hos oss. Flera vill också börja läsa till Undersköterska och har rätt att ta del av äldreomsorgslyftet där de utbildar sig på 60% och arbetar på 40%. Något som gör att vi får fler utbildade undersköterskor i kommunen säger Therese.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juni 2024
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin