Stort grattis till vinnarna
av pedagogiska priset 2024

Susanne Goren och Maria Leijthoff

Susanne Goren och Maria Leijthoff

Det är Maria Leijthoff och Susanne Goran som vinner årets pedagogiska pris. Maria arbetar som förskollärare på Bullerbyns förskola och Susanne arbetar som förstelärare på Heby skola

Maria

Maria har arbetat på Bullerbyn i åtta år och är förskollärare och kvalitetsledare där. Hon har blivit nominerad av sin chef men också av sin närmsta kollega som skickat in nomineringar flera gånger.

- Det känns extra bra att bli nominerad av de som man arbetar tillsammans med eftersom de är med mig dagligen säger Maria.

Till hösten väntar nya arbetsuppgifter men Maria blir kvar på Bullerbyn

- Vi ska gå från åldersblandade grupper till åldersindelade så jag kommer att ansvara för ett till treåringar nästa år säger Maria.

Maria har inte bestämt sig än för exakt vad hon ska förkovra sig i för sina prispengar men hon har fått goda förslag från sina kollegor.

- Jag är verkligen hedrad och glad över att ha fått detta pris. Evas nominering betyder oerhört mycket för mig och jag är tacksam för hennes stöd och förtroende säger Maria

Nominering för Maria

Det pedagogiska priset för legitimerad förskollärare tilldelas Maria Leijthoff med följande motivering;

Maria har ett förhållningssätt som kännetecknas av positivitet, flexibilitet och ett lärande som hon på ett utmärkt sätt låter alla pedagoger på Hebys kommunala förskolor får ta del av. Hon har en helhetssyn och är en förebild för alla pedagoger. Hon är en pedagog ut i fingerspetsarna och leder och driver arbetet på både sin egen och andra avdelningar på ett excellent sätt.

En förebild och otrolig pedagog som kan trollbinda barnen och fånga deras intressen.

En stark tillgång för hela förskolan!

Eva Aitman - Rektor

Susanne

Susanne arbetar som förstelärare på Heby skola 7-9. Tjänsten som förstelärare sökte hon eftersom hon har ett intresse av att hjälpa elever med särskilda behov.

Susanne började arbeta på högstadiet 2001 i Morgongåva och följde med när flyttlasset gick till Heby. Hon trivs bra med sitt arbete och tycker om att umgås med ungdomarna.

- Det bästa med mitt arbete är att få lära och hjälpa ungdomarna säger Susanne.

Susanne har ännu inte bestämt sig för vad hon ska göra för sina prispengar men känner sig hedrad över nomineringen.

- Jag vet inte än men det finns mycket intressant att välja mellan. Det är extra kul att bli nominerad av sina kollegor säger hon.

Nominering för Susanne

Det pedagogiska priset för legitimerad lärare tilldelas Susanne Goren, med följande motivering;

Susanne är en mycket skicklig och erfaren lärare som har en tydlig helhetssyn på elevers lärande. Både i planering och genomförande har hon elevernas skilda förutsättningar och behov hela tiden i åtanke. Hon har positiva och höga förväntningar som eleverna uppenbarligen vill leva upp till. Susannes kunskaper och sätt att skapa intresse får eleverna engagerade och motiverade. Genom tydlig och förutsägbar lektionsstruktur skapar hon lugn och arbetsro vilket givetvis bidrar till ett tryggt klimat för lärande. Susanne har också fingertoppskänsla vad gäller avvägningen att ställa krav och putta eleven framåt mot eget ansvar kontra att kompensera och anpassa så att elever ges likvärdiga förutsättningar för att klara kunskapskraven. Flexibilitet och att lyssna in elevernas åsikter är andra egenskaper som gör Susanne till en så skicklig medarbetare på Heby skola 7-9.

Marika Noge - Specialpedagog

Vinnarna kommer att få ta emot sitt pris under hösten.
Vi säger stort grattis till Maria och Susanne!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 juni 2024
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin