Sandupptagning våren 2024

Våren närmar sig och nu planeras för fullt för vårens sandupptagning. Det är hela 1600 ton sand som ska sopas upp från våra gator.

I mitten av april börjar sandupptagningen. Exakt datum går inte att säga då sopningen är väderberoende. Alla snövallar och högar måste ha smält bort och maskinerna, som är utrustade med vatten, behöver plusgrader.

Nytt för i år är att sandupptagningen kommer att starta samtidigt i norr och söder och bli effektivare då det finns två upphandlade entreprenörer.

Sopningen utförs kvällstid

Sopningen kommer att utföras kvällstid då det är säkrare med mindre trafik och människor i rörelse. Damm och visst buller kommer att uppstå vid sopningen. Sopningen sker i flera steg, framsopning, grovsopning och sedan finsopning. Sopmaskinerna måste också åka och tömmas regelbundet, så bli inte orolig om du ser en sandhög kvar, den hämtas upp.

Utsedda uppsamlingsplatser

Det finns ett antal platser där sopmaskinerna töms. Dessa platser är särskilt utsedda så att de inte ska störa trafiksäkerheten eller omgivningen. När all sopning är slutförd kommer även dessa högar med sand att fraktas bort.

Se över häckar och träd

Som fastighetsägare får du gärna:

  • Sopa ut sanden från tomtgränser, mura, staket innan sopmaskinerna kommer.
  • Se över häckar och träd så att de ej hänger ut över gatorna eller skymmer sikt. Läs mer: https://www.heby.se/boende-trafik-och-miljo/gator-och-trafik/trad-och-hackar-i-gatumiljo
  • Parkera bilar på egen fastighet.
  • Ställa sopkärl inne på er fastighet.
  • Återvinn gärna sanden som ligger på gatan, sopa ihop ett par hinkar och ställ undan för kommande vinter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 april 2024
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin