Tillgänglighetsredogörelse för heby.se

Här beskriver vi hur tillgänglig vår webbplats är och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Du ska kunna uppfatta, hantera och förstå vår digitala service oavsett om du till exempel har en funktionsnedsättning och oberoende av vilka hjälpmedel du använder.

Vi utgår från Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbriktlinjer.
Till riktlinjerna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillgänglighet på vår webbplats

Vår webbplats www.heby.se är delvis förenlig med lagkraven.

Vi är medvetna om följande brister

Dokument och blanketter

Vi har otillgängliga dokument på webbplatsen. Det gäller särskilt blanketter men också en del dokument inom mark- och planeringsområdet.

Åtgärd

Vi är just nu inne i en digitaliseringsprocess där vi planerar att byta ut dokument mot digitala tjänster och system.


Inspelningar

Inspelningar av kommunfullmäktigesammanträden saknar undertextning och syntolkning.

Åtgärd
Vi ser över att byta inspelningsverktyg till ett som genererar undertexter automatiskt.


Lista över sociala medier

Vi har för närvarande ingen förteckning över Heby kommuns närvaro i sociala medier.

Åtgärd
Vi planerar för en inventering av våra sociala media-konton. I dagsläget har vi många olika verksamhetskonton som vi behöver gå igenom innan vi kan lista dem på vår webbplats.


Sidor saknar landmärken/main-landmärke

Det finns sidor som varnar för fel vad gäller landmärken. Det gäller våra kontaktkortssidor.

Åtgärd
I samarbete med vår webbpartner arbetar vi på lösningar på de tillgänglighetsproblem som Sitevision varnar för.


Filmer saknar syntolkning

Det förekommer filmer på heby.se som saknar syntolkning.

Åtgärd
Vi planerar för att anlita en leverantör som erbjuder ett enkelt verktyg för att producera tillgängliga filmer, både vad gäller textning och syntolkning.

Sidor öppnas i ny flik

Det förekommer interna sidor som öppnas i ny flik.

Åtgärd
Vi planerar för översyn och justering av detta.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av det vi skrivit här ovanför, eller av andra brister, är hindrad från att ta del av vår digitala service.

Det är Heby kommun som tillhandahåller tjänsten. Du kan kontakta oss på:

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.
om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.


Datum för tillgänglighetsbedömning: 2022-02-01
Vi uppdaterade den här redogörelsen 2023-06-26
Metod för bedömning: självskattning och Sitevisions inbyggda tillgänglighetskontroll.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 februari 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord