Tillgänglighetsredogörelse för heby.se

Här beskriver vi hur tillgänglig vår webbplats är och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Du ska kunna uppfatta, hantera och förstå vår digitala service oavsett om du till exempel har en funktionsnedsättning och oberoende av vilka hjälpmedel du använder.

Vi utgår från Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbriktlinjer.
Till riktlinjerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tillgänglighet på vår webbplats

För närvarande uppfyller vår webbplats nästan alla krav.

Vi är medvetna om följande brister

  • Vi har delvis otillgängliga PDF-dokument på webbplatsen. Det gäller särskilt blanketter där du ska ansöka eller anmäla något.

    Åtgärd
    Vi är just nu inne i en digitaliseringsprocess där vi planerar att byta ut blanketterna mot digitala tjänster (med utskriftsmöjligheter). De otillgängliga PDF-dokumenten kommer därför försvinna på sikt.

Vi gjorde bedömningen 2022-01-24.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av det vi skrivit här ovanför, eller av andra brister, är hindrad från att ta del av vår digitala service.

Det är Heby kommun som tillhandahåller tjänsten. Du kan kontakta oss på:

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.
om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Vi uppdaterade den här redogörelsen 2022-01-24

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 januari 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord