Avfall och återvinning

Avfall är inte längre bara sopor, utan också en resurs som vi kan ta tillvara. När vi återvinner och lämnar saker till återbruk sparar vi gemensamt på naturens tillgångar.

Flicka och pojke i gröna tröjor gör tummen upp till återvinning

Det är Vafab Miljö kommunalförbund som har hand om hushållsavfall i Heby kommun. Det är hit du vänder dig om du har frågor som rör sophantering, latrinhämtning och köksavfall.

Det är också Vafab Miljö som kör ut kompostpåsar.

Kontakt

VafabMiljö
021-39 35 00
kundservice@vafabmiljo.se

Vid återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar av glas, papper, metall och plast samt tidningar och papper. Stationerna är obemannade och sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) .

Vi har flera återvinningsstationer runt om i kommunen.
Hitta en återvinningstation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är kärlen fulla? Är det dåligt städat vid din återvinningsstation? Eller ligger det kvar mycket snö och is? Kontakta då FTI med din synpunkt.

Kontakt

FTI Länk till annan webbplats.
0200-880311
kontakt@ftiab.se

Vid våra återbruk kan du lämna grovavfall, elavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall. Du kan också lämna saker till återanvändning. Det kan vara mindre möbler, porslin, böcker, prydnadssaker och kläder.

Det är Vafab Miljö kommunalförbund som har hand om Heby kommuns två återbruk som också är återvinningscentraler. Återbruken finns i Heby och i Östervåla.

Om återbruket i Heby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Om återbruket i Östervåla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är förbjudet att skräpa ner på platser som allmänheten har tillgång till. Det gäller också för markägare.

Har du hittat en större mängd avfall eller skräp på fel plats? Kontakta bygg- och miljöenheten.

Kontakt

Bygg och miljö, Sala-Heby
0224-74 70 00
byggmiljo@sala.se

Heby kommun antog 2020 en avfallsplan vars syfte är att ge en samlad bild av vår nuvarande avfallshantering. I planen beskrivs bland annat mål och åtgärder för att minska mängden farligt avfall och öka återvinningen.

Läs mer om avfallsplanen hos VafabMiljö. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs avfallsplan 2020-2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 mars 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord