Gator och trafik

Här hittar du information om bland annat gatubelysning, skötsel av vägar och vad som gäller när du ska gräva i kommunens mark.

Vi har gratis parkering på alla kommunens parkeringar som finns i våra tätorter. Du får parkera högst tre dygn på en parkering om ingenting annat står.

Tomgångskörning

Du får tomgångsköra max en minut inom detaljplanelagda områden inom kommunen.

Det gäller inte

  • om trafikförhållanden gjort att fordonet stannat i till exempel en trafikkö.
  • om du håller igång motorn av annan anledning än komfort. Det kan exempelvis handla om ett bilbatteri som laddas upp med hjälp av en annan bil.

Vill du ansöka om parkeringstillstånd?

Det går bra att ansöka om kommunalt bidrag till enskilda vägar som är minst 300 meter. Om vi beviljar din ansökan får du ett bidrag på 50 öre per meter väg. Om du redan får stöd i form av statligt bidrag beviljar inte kommunen bidrag till samma väg.

På Trafikverkets webbplats kan du läsa mer om enskilda vägar. Där finns också information om statliga bidrag till enskilda vägar.

Kontakta Medborgarservice om du vill ansöka om kommunalt bidrag så hjälper de dig vidare.
0224-360 00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 december 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord