Markanvisningar

Här hittar du mark som du kan lämna anbud på just nu.


Ange din e-post

Mark för flerbostadshus

Inbjudan till att lämna anbud - flerfamiljshus vid Horrsta norra i Heby

Heby kommun bjuder in till lämnande av anbud för uppförande av
flerfamiljshus vid Horrsta norra i Heby. Syftet med markförsäljningen är att utveckla Heby tätort med bostäder

Anbuden ska vara oss på kommunen tillhanda senast 19 januari 2023 klockan 12.00.

Mer information och hela inbjudan hittar du här Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Till detaljplanen Öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta Linnea Rustemi, mark- och exploateringshandläggare: linnea.rustemi@heby.se

Mark för bostadsbebyggelse

Nu säljer vi tre obebyggda fastigheter i Harbo

Vi har tre fastigheter i Harbo som är till försäljning. Fastigheterna ligger utanför detaljplanelagt område.

Kostnaden för marken är 300 kronor per kvadratmeter*.

  • Guttorp 3:25 (1839 m2)
  • Guttorp 3:26 (1160 m2)
  • Guttorp 3:27 (1274 m2)

Kontakta Linnea Rustemi för karta och servitutsavtal.

*Kvadratmeterpriset indexregleras med konsumentprisindex (1980=100) med basmånad december 2021. Det innebär att vi regelbundet justerar kvadratmeterpriset i takt med konsumentprisindex. Här kan du läsa mer och se räkneexempel.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 november 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord