Markanvisningar

Här hittar du mark som du kan lämna anbud på just nu.


Ange din e-post

Mark för bostadsbebyggelse

Inbjudan till markanvisning för del av Östa 1:24

Heby kommun bjuder in till en markanvisning för en unik möjlighet till att förvärva mark i det populära och omtalade naturområdet, Östa. Marken är cirka 2 000 kvadratmeter och ligger ungefär 1 mil från Tärnsjö tätort och 7 mil från Uppsala.

Området ligger utanför detaljplanelagt område. Kommunens ambition är att försälja marken till högstbjudande där syftet är att köparen uppför en bostad med fri upplåtelseform eller ombyggnation av nuvarande byggnad på del av fastigheten Östa 1:24.

Det uppförda huset ska ta hänsyn till gestaltningen och miljön i omgivningen.

Markanvisningen är uppdelad i två steg.
I steg 1 lämnar anbudslämnare en bindande intresseanmälan.
I steg 2 vid flera anbudslämnare sker budgivning.

Bindande intresseanmälning ska vara kommunen tillhanda senast 30 augusti 2024 kl. 12:00.

Läs hela inbjudan här Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt - kompletterande information

Kompletterande frågor ska ställer du till Johan Eriksson johan.eriksson@heby.se 0224-361 84 alternativt Linnea Rustemi linnea.rustemi@heby.se 0224-360 56. Under juli 2024 kommer svar på frågor vara dröjande i och med semestertider.

Markanvisningstävling för Skräddarbacken i Vittinge

Nu bjuder vi in till markanvisningstävling för uppförande av bostäder med fri upplåtelseform inom området Skräddarbacken i Vittinge. Detaljplanen möjliggör även för centrumverksamhet. Syftet med markförsäljningen är att utveckla Vittinge tätort.

Området är cirka 6 000 kvadratmeter och är beläget cirka 3 mil från Uppsala. Vittinge har goda kommunikationer till övriga orter i kommunen samt till Uppsala, Sala, Västerås och Enköping. Mer om Vittinge

Markområdet är planlagt enligt Detaljplan DP 399, Detaljplan för Ösby 1:17 och Näsbo 1:47 och är kommunägd. Kommunens ambition är att vidareutveckla området med bostäder och eventuellt med någon form av centrumverksamhet.

De uppförda husen ska ta hänsyn till gestaltningen och miljön i omgivningen. Husen ska även kännetecknas av arkitektoniks kvalitet och hållbarhet i en levande och trivsam miljö.

Skicka in ditt anbud senast 20 september 2024 klockan 12.00.

Läs hela inbjudan här Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt - kompletterande information

Kompletterande frågor ska ställas till Linnea Rustemi: linnea.rustemi@heby.se 0224-360 56
alternativt till Johan Eriksson: johan.eriksson@heby.se 0224-361 84

Nu säljer vi tre obebyggda fastigheter i Harbo

Vi har tre fastigheter i Harbo som är till försäljning. Fastigheterna ligger utanför detaljplanelagt område.

Kostnaden för marken är 300 kronor per kvadratmeter*.

  • Guttorp 3:25 (1839 m2)
  • Guttorp 3:26 (1160 m2)
  • Guttorp 3:27 (1274 m2)

Kontakta Linnea Rustemi för karta och servitutsavtal.
linnea.rustemi@heby.se

Obebyggd fastighet i naturvänliga Tärnsjö

Nu säljer vi en obebyggd fastighet i naturvänliga Tärnsjö. Fastigheten är planlagd för bostäder.

Huvudbyggnad ska uppföras fristående. Högst en femtedel av ytan får bebyggas. Total yta: Ca 1230 kvm, d.v.s. byggbar yta = ca 250 kvm. Högst två våningar på byggnaden/byggnaderna. Byggnadshöjd är max 7,6 m.

Kostnaden för marken är 300 kronor per kvadratmeter*.

Fastighet: Nora Prästgård 2:97. 1226 kvm.

Se på karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Linnea Rustemi för plankarta och planbeskrivning.
linnea.rustemi@heby.se

*Kvadratmeterpriset indexregleras med konsumentprisindex (1980=100) med basmånad december 2021. Det innebär att vi regelbundet justerar kvadratmeterpriset i takt med konsumentprisindex. Här kan du läsa mer och se räkneexempel.

Riktlinjer för markanvisningar Pdf, 158.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 juli 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord