Olycksfallsförsäkring

Ditt barn är försäkrat genom Heby kommun. Försäkringen gäller om det sker en olycka.

Trasiga glasögon ligger på marken

Vi har en olycksfallsförsäkring hos försäkringsbolaget Protector. Försäkringen gäller alla barn och unga i Heby kommun tills de fyller 18 år eller har gått ut gymnasieskolan.

Försäkringen gäller olycksfallsskada

Försäkringen gäller olycksfallsskada. Det betyder kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse.

Försäkringen gäller utan självrisk.

Exempel där försäkringen kan gälla

  • Vid förfrysning, solsting och värmeslag
  • Vid olycksfall som förstört kläder och personliga tillhörigheter som till exempel glasögon.
  • Kostnader i samband med olycksfall, till exempel läkar- och tandläkarbesök och resor.
  • Vid smitta av HIV-virus och hepatit som drabbar försäkrad under utbildning eller praktik.
  • Vid olycksfall som orsaker invaliditet.
  • Vid dödsfall

Skadeanmälan eller frågor

Protector

08-410 637 00
skador@protectorforsakring.se

Skadeanmälan

Skicka blanketten till:
Protector Försäkring ASA
Skadeanmälan
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 december 2021
Sidan publicerad av:
Jan Korpela