Trygghet och säkerhet

Viktiga telefonnummer

112 – nödsituationer
1177 – råd om sjukvård och hälsa
113 13 – information om olyckor och kriser
114 14 – polisen vid icke-akuta händelser

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 december 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås