Räddningstjänst

Räddningstjänsten rycker ut vid bränder, trafikolyckor, kemikalieolyckor, drunkningstillbud och viss djurlivräddning.

Brandbil

När det brinner

Om det börjar brinna är det absolut viktigaste att sätta dig själv och andra i säkerhet. Därefter larmar du räddningstjänsten genom att ringa 112.

Försök om möjligt släcka branden, men utsätt aldrig dig själv eller andra för fara.

Räddningstjänsten Sala-Heby har totalt sju brandstationer och tre av dem ligger i Heby kommun.

Räddningstjänsten rycker ut vid bränder, trafikolyckor, kemikalieolyckor, drunkningstillbud och viss djurlivräddning. Det som är gemensamt är att det behövs ett snabbt ingripande och att det gäller liv, miljö eller egendom.

Har du frågor om var du får elda? Kontakta miljöenheten Sala-Heby.
0224-74 70 00

Du som vill elda i större omfattning bör kontakta Räddningstjänsten.
0224-74 70 00

Vad innebär större omfattning?

Bål: 20 kubikmeter eller större.
Markyta: 500 kvadratmeter eller större.

Räddningstjänsten ansvarar för att följa upp sotning i egen regi och att kontrollera brandskyddet.

Vill du sota i egen regi?

Om du vill sota själv måste du ansöka om det hos räddningstjänsten.

Mer information och ansökan Länk till annan webbplats.

Vill du byta sotare?

Kontakta Heby kommun: information@heby.se
Det är viktigt att du meddelar

  • att du vill byta sotare.
  • vem du är.
  • vilken adress du bor på.

Du kan förebygga olyckor genom att tänka på några saker. Det är också viktigt att ha rätt saker hemma om olyckan ändå skulle vara framme.

Tänk på

  • att aldrig gå hemifrån med påslagen spis.
  • att aldrig lämna levande ljus obevakade.
  • att se till att din eldstad är sotad och brandskyddskontrollerad.
  • att ha en brandsläckare och brandfilt hemma.

Vattenkiosker för dig som behöver extra vatten

Har du problem med sinande brunn eller behöver dricksvatten av någon annan anledning? Vi har vattenkiosker vid brandstationerna i Heby och Östervåla. Du behöver bara registrera dig för en vattennyckel hos VA- kundtjänst.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 augusti 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås