Myggbekämpning

Nedre Dalälven är hårt drabbat av mygg. För att vi ska kunna leva och vistas här är det nödvändigt att vi bekämpar myggen så att nivåerna är acceptabla.

Mygga sitter på arm

Tillstånd från Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har gett tillstånd att bekämpa larver av översvämningsmygg vid översvämningsvåtmarker vid Nedre Dalälven under perioden 2023-2025.

I Heby kommun har vi fått tillstånd att bekämpa 4322 hektar. Vi får bekämpa högst fyra gånger per år och med max fjorton kilo bekämpningsmedel per hektar och bekämpningstillfälle.

När får vi bekämpa mygg?

Vi får bekämpa mygg från 1 maj till 31 augusti om mängden mygglarver uppgår till

  • i genomsnitt minst fyra larver per liter i stora vattendrag eller
  • minst 50 larver per liter i mindre vattendrag.

Biologisk myggkontrolls arbete

Nu har den första bekämpningen ägt rum i Nedre Dalälven. Ett område på totalt 5653 hektar bearbetades. Efterkontrollen har också utförts och visar på mycket bra resultat med inga eller enstaka levande larver vid kontrollpunkterna. Nu finns bekämpningsmedel kvar för ca 1000 hektar för Nedre Dalälvens område.

Till Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Biologisk myggkontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 maj 2024
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin