Avgifter för förskola och fritidshem

Här hittar du information om avgifter för förskola och fritidshem i Heby kommun.

Avgifter för förskolan

Avgiften för förskolan är en fast månadsavgift som du betalar 12 månader om året från och med ditt barns placeringsdatum, oavsett vilken vistelsetid ditt barn har.

Den högsta avgiftsgrundande inkomsten för maxtaxa (hushållets bruttoinkomst per månad) är 56 250 kr (2024).

Hur stor är avgiften?

Det kostar dig lite olika att ha barn placerade på förskola. Kostnaden beror på vad du tjänar i månaden och om du har ett eller flera barn i förskolan. Kostnaden är 1-3 procent av din månadsinkomst beroende på hur många barn du har i förskolan.

Om du inte meddelar din inkomst betalar du maxtaxa

Som mest betalar du 1688 kronor för ditt barn (2024). Du blir debiterad den summan automatiskt om du inte anger din inkomst när du ansöker om plats.

Se tabellen. I avgiftssammanhang räknar vi det yngsta barnet som barn ett, det näst yngsta barnet som barn två och så vidare.

Avgifter för förskola 2024

Barn

Avgiftstak

Maxbelopp

1

3 procent

1688

2

2 procent

1125

3

1 procent

563

För det fjärde barnet kostar det ingenting.

Avgifter för fritidshem

Avgiften för fritidshem är en fast månadsavgift som du betalar 12 månader om året från och med ditt barns placeringsdatum, oavsett vilken vistelsetid ditt barn har.

Hur stor är avgiften?

Det kostar dig lite olika att ha barn placerade på fritidshem. Kostnaden beror på vad du tjänar i månaden och om du har ett eller flera barn på fritidshem. Kostnaden är 1-3 procent av din månadsinkomst beroende på hur många barn du har i fritidshem.

Den högsta avgiftsgrundande inkomsten för maxtaxa (hushållets bruttoinkomst per månad) är 56 250 kr (2024).

Om du inte meddelar din inkomst betalar du maxtaxa

Som mest betalar du 1097 kronor för ditt barn (2023). Du blir debiterad den summan automatiskt om du inte anger din inkomst när du ansöker om plats.

Se tabellen. I avgiftssammanhang räknar vi det yngsta barnet som barn ett, det näst yngsta barnet som barn två och så vidare.

Avgifter för fritidshem 2024

Barn

Avgiftstak

Maxbelopp

1

2 procent

1 125 kronor

2

1 procent

563 kronor

3

1 procent

563 kronor

För det fjärde barnet kostar det ingenting.

Viktigt att du meddelar ändringar av din inkomst

Det är viktigt att du meddelar om du får ändrad inkomst eftersom vi beräknar hur mycket avgift du ska betala utifrån inkomsten. Inkomst innebär i det här fallet bruttoinkomst från arbete och beskattningsbara ersättningar och bidrag.

Om hushållet får ändrad inkomst ska du ange ny inkomst i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Du som vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande, så att avgiften för ditt hushåll blir rätt.

Om du säger upp din plats

Du har en uppsägningstid på en månad om du vill säga upp din plats på förskolan. Uppsägningstiden gäller från det att uppsägningen har kommit in till oss.

Du betalar avgiften för din plats under hela uppsägningstiden oavsett om du använder din plats eller inte.

Delad faktura

Vill ni ha en delad faktura på avgiften för ert barn? Kontakta oss så hjälper vi er: forskola-fritids@heby.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 december 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord