Ansök, ändra eller säg upp

Här hittar du information om att ansöka om plats och ledighet. Du hittar också information om vad du ska göra om du ska flytta från kommunen och behöver säga upp din plats i skolan eller om du vill ansöka om Modersmålsundervisning.

Barn gräver i sandlåda

Skolval 2024

Nu är det dags för dig vars barn ska börja förskoleklass att göra ditt skolval. Läs mer via länken nedan.

Skolval 2024

Ansök om plats i skolan

Det är roligt att du vill sätta ditt barn i någon av våra skolor. Du ansöker genom att fylla i vår blankett. Här fyller du bland annat i namn- och kontaktuppgifter. Du anger också vilken skola du önskar att ditt barn ska gå på.

Säg upp plats på grund av flytt

Om du ska flytta från kommunen behöver du säga upp din plats på skolan. Det gör du genom att fylla i vår blankett.

Ansök om ledighet från skolan

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan behöver du skicka in en ansökan om ledighet. Det gör du via vår blankett.

Ansök om plats på fritidshem

Till vår sida för fritidshem

Ansök om Modersmålsundervisning

Modersmål är ett valbart skolämne i grundskolan. Eleven skall ha grundläggande/goda kunskaper i språket och det ska användas dagligen i hemmet. Det gäller dock inte för adopterade barn. Vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning för elev i grundskolan och gymnasieelev ansöker själv.

Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.

Huvudmannen är bara skyldig att anordna undervisning om :

  • det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen
  • dessa elever vill få undervisning i språket
  • det finns en lämplig lärare

Ingen av dessa krav gäller nationella minoritetsspråken finska, samiska, jiddisch, romani chib och meänkieli.
Modersmålsundervisning erbjuds med en timme i veckan om ovan kriterier är uppfyllda och undervisningen är obligatorisk efter ansökan och från årskurs 6 ges betyg i modersmål.

Kontakt för mer information om undervisning i modersmål:
Emilie. jansson@heby.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 december 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord