Ansök om insatser

Här får du reda på hur du gör för att ansöka om stöd och insatser. Här hittar du också information om våra avgifter för äldreomsorgen.

För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Om du behöver hjälp och stöd för att klara det dagliga livet ska du vända dig till någon av våra biståndshandläggare för att göra en ansökan. Biståndshandläggaren utreder då ditt behov och fattar sedan ett beslut.

Det kan till exempel handla om trygghetslarm, hemtjänst, dagvård, korttidsboende, vård- och omsorgsboende eller personlig assistans.

Ansökningsprocessen steg för steg

  • Kontakta biståndsenheten
   Du kan kontakta biståndsenheten direkt via telefon eller e-post. Du kan också skicka in en skriftlig ansökan och använda våra blanketter.

  Blanketter

  Ansök om insatser enligt lagen om stöd och service Pdf, 348.8 kB, öppnas i nytt fönster.
  Ansök om insatser enligt socialtjänstlagen Pdf, 441.5 kB, öppnas i nytt fönster.

  • Möte med en biståndshandläggare
   En biståndhandläggare kontaktar dig och bokar in en tid för ett personligt möte när din ansökan har kommit in. Biståndhanläggaren har tystnadsplikt.
  • Vi tar beslut om insats
   Biståndshandläggaren gör en utredning som vi sedan följer upp med beslut eller ett förslag till beslut. Vi skickar sedan ett skriftligt beslutsmeddelande hem till dig.
  • Du har möjlighet att överklaga beslutet
   Du kan överklaga beslutet om du fått avslag. Det är din rättighet och vi rekommenderar att du överklagar om du inte känner dig nöjd. Det är Förvaltningsrätten som bedömer din överklagan, men du ska börja med att skicka den till oss.

  Om du blir inlagd på sjukhus

  Är du inlagd på sjukhus vill vi att du ska få den hjälp du behöver när du kommer hem igen. Därför är det viktigt att vi får reda på om dina behov av hjälp är förändrade när du blir utskriven från sjukhuset.

  Sjukhuset anmäler därför till din biståndshandläggare att du är inlagd. Biståndshandläggaren kontaktar då dig, som regel via telefon.

  Sidinformation

  Senast uppdaterad:
  17 januari 2022
  Sidan publicerad av:
  Charlotta Nord