Socialt stöd och missbruk

Du kan vända dig till oss på kommunen om du har problem med alkohol, narkotika, spel om pengar eller känner någon som har det. Vi erbjuder dig stöd och behandling om du vill ha hjälp.

Vallmoblomma framför prästkragar på solig äng

Få stöd och behandling

Kontakta vår vuxenenhet 0224-363 64 eller maila missbruksgruppen@heby.se

För att vi ska kunna hjälpa dig behöver vi ställa frågor. Vi frågar om ditt förhållande till sådant som droger och spel, och hur din livssituation ser ut i övrigt.

Du och din socialsekreterare kommer tillsammans fram till vilken vård som passar dig bäst.

Om du har en anställning

Du som har en anställning ska i första hand vända dig till din arbetsgivare. Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar för dig och ska se till att du får den vård och behandling du behöver.

Om du är utan bostad

Du som är utan bostad kan kontakta oss på socialtjänsten för att få råd och stöd. Kontakta individ- och familjeomsorgens vuxenenhet: 0224-363 64

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 januari 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord