Allmänna val

I Sverige röstar vi vart fjärde år om vilka som ska företräda oss i riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige.

Skylt där det står Vallokal med en pil

Nästa gång vi har val är i september 2022.

Vi har val till Europaparlamentet vart femte år. Nästa gång vi har val är 2024.

Riksdag

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Här sitter 349 ledamöter som tar beslut om bland annat lagar och statsbudget.

Region

Regionfullmäktige är regionens högst beslutande organ. I Region Uppsalas fullmäktige sitter 71 ledamöter som tar beslut om frågor inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling.

Kommun

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. I Heby kommun sitter 41 ledamöter som tar beslut om bland annat förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Europarlamentet är Europeiska unionens högsta beslutande organ. Här sitter 751 ledamöter som tar beslut om lagar, unionens budget och kontrollerar EU-kommissionen.

Tjugo av ledamöterna är från Sverige.

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du

  • fyller 18 år senast på valdagen.
  • är svensk medborgare.
  • är eller någon gång har varit folkbokförd i Sverige.

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du

  • fyller 18 senast på valdagen.
  • är folkbokförd i kommunen eller regionen.
  • är svensk medborgare eller medborgare i annat EU-land, Island eller Norge. Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen.

Du har rösträtt i Sverige till Europaparlamentet om du

  • är medborgare i ett EU-land.
  • är folkbokförd i Sverige.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 januari 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord