Hitta din politiker

På den här sidan kan du hitta din politiker. Kommunfullmäktiges ledamöter finns listade separat. Politikerna står också listade utifrån vilken nämnd de tillhör.

Kommunfullmäktiges ledamöter uppställda

Du når din politiker via e-post. De allra flesta har en e-post som följer den här mallen: fornamn.efternamn@heby.se

Kommunfullmäktiges ledamöter, mandatperiod 2022-2026

Namn

Roll

Bo Andersson (M)

Ledamot

Carl-Henrik Andersson (SD)

Ledamot

Jan Andersson (S)

Ledamot

Florence Anvo (KD)

Ledamot

Håkan Bengtzon (M)

Ledamot

Annika Isaksson (S)

Ledamot

Hans-Göran Björk (KD)

Ledamot

Carin Bolander (C)

Ledamot

Kristina Cedrins (M)

Ledamot

Mikael Ek (SD)

Ledamot

Åsa Eklind (SD)

Ledamot

Anneli Ellnebrandt (M)

Ledamot

Carola Eriksson (S)

Ledamot

Ann-Christine Grattback Åkerblom (S)

Ledamot

Inga-Lill Hellgren (S)

Ledamot

Toni Hietakuja (SD)

Ledamot

Göran Hillbom (C)

Ledamot

Tina Hultman (L)

Ledamot

Rose-Marie Isaksson (S)

Ledamot

Per-Erik Johansson (C)

Ledamot

Marga Karttunen (SD)

Ledamot

Anders Kihl (KD)

Ledamot

Annika Krispinsson (C)

Ledamot

Per Möller (C)

Ledamot,

Olof Nilsson (S)

Ledamot, ordförande

Inga-Lill Ohlsson (SD)

Ledamot

Jonas Paulsson (KD)

Ledamot

Anders Pettersson (S)

Ledamot

Dick Pettersson (C)

Ledamot, förste vice ordförande

Bernt-Erik Rutström (S)

Ledamot

Jonathan Othén (SD)

Ledamot

Carina Schön (S)

Ledamot

Daniel Steinmo (MP)

Ledamot

Malin Strömberg (SD)

Ledamot

Per Sverkersson (S)

Ledamot

Bengt Thalin (V)

Ledamot

Ewa Westling Olzon (M)

Ledamot

Mattias Widén (SD)

Ledamot, andre vice ordförande

Morgana Wiksell (V)

Ledamot

Marie Wilén (C)

Ledamot

Joel Wåhlén (SD)

LedamotKommunfullmäktiges ersättare

Namn

Roll

Ludvig Almblad (M)

Ersättare

Jens Andersson (KD)

Ersättare

Carl-Otto Bergqvist (V)

Ersättare

Julia Bolin (C)

Ersättare

Håkan Collin (S)

Ersättare

Rolf Edlund (C)

Ersättare

Jan Eriksson (S)

Ersättare

Carl-Åke Elmersjö (MP)

Ersättare

Ing-Mari Fogelberg (SD)

Ersättare

Caroline Gille (M)

Ersättare

Lena Andersson (S)

Ersättare

Linda Johnsson (C)

Ersättare

Mattias Jonsson (S)

Ersättare

Iryna Sygeda (SD)

Ersättare

Annika Klemedtsson (V)

Ersättare

Karl-Arne Larsson (C)

Ersättare

Bengt Neteborn (SD)

Ersättare

Rickert Olzon (M)

Ersättare

Ann-Christine Persson (S)

Ersättare

Jan Dagh (SD)

Ersättare

Sol Sommarbro (S)

Ersättare

Lars Säberg (SD)

Ersättare

Olle Vahlberg (L)

Ersättare

Ingela Wikander (KD)

Ersättare

Elin Ångman (MP)

ErsättareKommunfullmäktiges revisorer 1 januari 2023-31 mars 2026

Namn

Roll

Jan Alriksson (C)

Revisor

Gabriela Ulander (SD)

Revisor

Sandeep Dinker (S)

Revisor

Sven-Erik Eriksson (KD)

Revisor, ordförande

Ulf Fahlstad (M)

Revisor

Marita Neteborn (SD)

Revisor

Pär Rickman (S)

Revisor, vice ordförande

Kommunstyrelsens ledamöter, mandatperiod 2022-2026

Namn

Roll

Bo Andersson (M)

Ledamot, andre vice ordförande

Jan Andersson (S)

Ledamot

Hans-Göran Björk (KD)

Ledamot

Ann-Christine Grattback Åkerblom (S)

Ledamot

Toni Hietakuja (SD)

Ledamot

Göran Hillbom (C)

Ledamot

Carina Schön (S)

Ledamot

Per Sverkersson (S)

Ledamot, förste vice ordförande

Mattias Widén (SD)

Ledamot

Marie Wilén (C)

Ledamot, ordförande

Joel Wåhlén (SD)

Ledamot


Kommunstyrelsens ersättare

Namn

Roll

Carl-Henrik Andersson (SD)

Ersättare

Florence Anvo (KD)

Ersättare

Anne-Charlotte Mattsson (M)

Ersättare

Jan Eriksson (S)

Ersättare

Axel Fogelberg (S)

Ersättare

Jonathan Othén (SD)

Ersättare

Gunilla Hamrin (S)

Ersättare

Annika Krispinsson (C)

Ersättare

Dick Pettersson (C)

Ersättare

Sol Sommarbro (S)

Ersättare

Malin Strömberg (SD)

ErsättareKommunstyrelsens insynsrepresentanter

Namn

Roll

Andreas Johansson (V)

Insynsrepresentant

Daniel Steinmo (MP)

Insynsrepresentant

Vård- och omsorgsnämndens ledamöter 1 januari 2023 – 31 december 2026

Namn

Roll

Carl-Henrik Andersson (SD)

Ledamot

Carl-Otto Bergqvist (V)

Ledamot

Caroline Gille (M)

Ledamot

Sol Sommarbro (S)

Ledamot, vice ordförande

Tina Hultman (L)

Ledamot, andre vice ordförande

Annika Krispinsson (C)

Ledamot, ordförande

Karl-Arne Larsson (C)

Ledamot

Tomas Persson (S)

Ledamot

Malin Strömberg (SD)

LedamotVård- och omsorgsnämndens ersättare

Namn

Roll

Florence Anvo (KD)

Ersättare

Håkan Collin (S)

Ersättare

Åsa Eklind (SD)

Ersättare

Mikael Forsberg (MP)

Ersättare

Linda Johnsson (C)

Ersättare

Lars Karlsson (S)

Ersättare

Jonas Paulsson (KD)

Ersättare

Lars Persson (S)

Ersättare

Joel Wåhlén (SD)

Ersättare

Utbildningsnämndens ledamöter 1 januari 2023 – 31 december 2026

Namn

Roll

Ing-Mari Fogelberg (SD)

Ledamot

Göran Hillbom (C)

Ledamot, vice ordförande

Rose-Marie Isaksson (S)

Ledamot, ordförande

Monica Sverkersson (S)

Ledamot

Leif Nilsson (S)

Ledamot

Rickert Olzon (M)

Ledamot, andre vice ordförande

Joel Wåhlén (SD)

Ledamot


Utbildningsnämndens ersättare

Namn

Roll

Carl-Henrik Andersson (SD)

Ersättare

Carin Bolander (C)

Ersättare

Linda Johnsson (C)

Ersättare

Anders Kihl (KD)

Ersättare

Vakant

Ersättare

Iryna Sygeda (SD)

Ersättare

Bengt Thalin (V)

Ersättare


Utbildningsnämndens insynsrepresentanter

Namn

Roll

Margaretha Elmersjö (MP)

Insynsrepresentant

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter1 januari 2023 – 31 december 2026

Namn

Roll

Håkan Bengtzon (M)

Ledamot, andre vice ordförande

Åsa Eklind (SD)

Ledamot

Annika Isakson (S)

Ledamot

Per Möller (C)

Ledamot, ordförande

Bernt-Erik Rutström (S)

Ledamot, vice ordförande


Samhällsbyggnadsnämndens ersättare

Namn

Roll

Julia Bohlin (C)

Ersättare

Elin Lindström (KD)

Ersättare

Uno Philipsson (S)

Ersättare

Daniel Steinmo (MP)

Ersättare

Joel Wåhlén (SD)

Ersättare

Samhällsbyggnadsnämndens insynsrepresentanter

Namn

Roll

Bengt Thalin (V)

Insynsrepresentant

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter 1 januari 2023 – 31 december 2026

Namn

Roll

Carola Eriksson (S)

Ledamot

Per-Erik Johansson (C)

Ledamot, vice ordförande

Anders Pettersson (S)

Ledamot, ordförande

Ingela Wikander (KD)

Ledamot, andre vice ordförande

Joel Wåhlén (SD)

LedamotKultur- och fritidsnämndens ersättare

Namn

Roll

Mikael Ek (SD)

Ersättare

Ajne Elvingsson (S)

Ersättare

Henrik Morell (C)

Ersättare

Ewa Westling Olsson (M)

Ersättare

Morgana Wiksell (V)

ErsättareKultur- och fritidsnämndens insynsrepresentanter

Namn

Roll

Jannie Teinler (MP)

Insynsrepresentant

Bygg- och miljönämndens ledamöter 1 januari 2023 – 31 december 2026

Namn

Roll

Kristina Pettersson (S)

Ledamot

Hans-Göran Björk (KD)

Ledamot, vice ordförande

Rolf Edlund (C)

Ledamot

Ann-Christin Persson (S)

Ledamot, ordförande

Lars Säberg (SD)

LedamotBygg- och miljönämndens ersättare

Namn

Roll

Inger Ingstedt (C)

Ersättare

Saga Lindman Gustafsson (S)

Ersättare

Bengt Neteborn (SD)

Ersättare

Lars Persson (S)

Ersättare

Olle Vahlberg (L)

Ersättare

Valnämndens ledamöter 1 januari 2023 – 31 december 2026

Namn

Roll

Gerd Carlsson (C)

Ledamot

Carl-Åke Elmersjö (MP)

Ledamot, ordförande

Anne-Charlotte Mattsson (M)

Ledamot, vice ordförande

Kristina Pettersson (S)

Ledamot

Jonathan Othén (SD)

LedamotValnämndens ersättare

Namn

Roll

Ludvig Almblad (M)

Ersättare

Mikael Ek (SD)

Ersättare

Tomas Persson (S)

Ersättare

Bernt-Erik Rutström (S)

Ersättare

Gudrun Wängelin Lernskog (C)

Ersättare

IT-nämndens ledamöter

Namn

Roll

Olof Nilsson (S)

LedamotIT-nämndens ersättare

Namn

Roll

Rickert Olzon (M)

Ersättare

Överförmyndarnämndens ledamöter

Namn

Roll

Gunilla Hamrin (S)

LedamotÖverförmyndarnämndens ersättare

Namn

Roll

Hans-Göran Björk (KD)

Ersättare

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 april 2024
Sidan publicerad av:
Jenny Tobiasson