Landsbygdsutveckling

Vy över fält med hus i bakgrunden

Stöd till landsbygdsutveckling

Vårt arbete med landsbygdsutveckling går bland annat ut på att stötta olika aktörers utvecklingsidéer och engagemang. Exempelvis är Heby kommun medfinansiär av Leader Nedre Dalälven där du som företag eller förening kan söka projektstöd.

Leader Nedre Dalälven - utveckla din plats på jorden

Har du en utvecklingsidé som du vill förverkliga i Heby kommun? Då kan du söka projektstöd för din idé hos Leader Nedre Dalälven som arbetar för utveckling av den lokala landsbygden. Leadermetoden bygger på gränsöverskridande samverkan mellan olika aktörer inom föreningsliv, näringsliv och offentlig sektor. De aktuella målen är ett hållbart område, livskraftiga bygder och en stark besöksnäring. Leaderområdet Nedre Dalälven sträcker sig över nio kommuner, däribland Heby kommun.

Du hittar all information du behöver hos Leader Nedre Dalälven Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Leader Nedre Dalälven

Vill du börja med att kontakta Leader Nedre Dalälven eller har du några frågor? Kontakta dem via telefon eller mejl.
0291-211 80
info@nedredalalven.se

Paraplyprojekt

Inom Leader Nedre Dalälven finns också möjlighet att genomföra mindre paraplyprojekt där du kan ansöka om stöd på 30 000 kronor inom något av de här områdena:


Stöd från andra myndigheter och organisationer

Olika aktörer, däribland företag och föreningar kan söka stöd hos bland annat Länsstyrelsen och Jordbruksverket för olika typer av investeringar som utvecklar landsbygden.

Stöd för landsbygdsutveckling 2023-2027 - Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd till jordbruk och landsbygd - Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd till lantbrukare och verksamma på landsbygden - Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Är du företagare och söker råd, finansiering eller annat stöd?
Råd och stöd till företag

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2024
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin