Utbyggnad av bredband

Här hittar du information om bredbandsutbyggnad i Heby kommun.

Rulle med kabel för dragning av fiber

Marknaden för bredbandsutbyggnad är avreglerad och sker därför på rent marknadsmässiga grunder av olika bredbandsoperatörer.

Kommunen är inte bunden till något speciell aktör utan har en samordnande funktion av bredbandsutbyggnaden. Vi kan exempelvis hjälpa till med planeringsunderlag, kontakter och strategimöten.

Planer för att bygga bredband

I Heby kommun finns flera aktörer som planerar och gräver ner fiber. Kontakta respektive aktör för mer information.

Varför bredband?

Läs mer om bredband och vad det ger för möjligheter hos Post och telestyrelsen. Till Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återställning av mark

Den slutgiltiga återställningen av schakt i kommunal gata ansvarar kommunen för. Vid frågor om skötsel kontakta Medborgarservice så hjälper de dig vidare.

medborgarservice@heby.se
0224-360 00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 augusti 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord