Om dina personuppgifter

Din integritet är viktig för oss och vi är noga med att följa dataskyddsförordningen (GDPR). Här berättar vi hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt lagen.

Lagklubba och lagbok med texten gdpr på

Det är viktigt att veta att arkivlagen går före GDPR när det gäller att bevara och gallra personuppgifter. Det är nödvändigt för den svenska offentlighetsprincipen.

En personuppgift är all information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till dig som person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Bilder på dig eller ljudinspelningar av din röst kan också vara personuppgifter även om ditt namn inte nämns i sammanhanget.

All form av hantering av personuppgifter är en så kallad personuppgiftsbehandling. Vi behandlar dina personuppgifter när vi samlar in, registrerar, lagrar, ändrar, läser, tar fram, arkiverar, lämnar ut, raderar och gallrar dem.

Vi behöver spara personuppgifter om dig när vi har ett pågående ärende som involverar dig. Det gör vi för att kunna identifiera och handlägga ärendet.

Vi sparar inte fler uppgifter än nödvändigt för att kunna handlägga ditt ärende.

Det är i regel bara din handläggare som kan se dina personuppgifter.

Ibland behöver också ett så kallat personuppgiftsbiträde hantera uppgifterna. Det kan handla om underleverantörer som hjälper oss med vår kommunikation med dig, till exempel IT-system för journalföring inom vård och omsorg, eller vår lärportal inom skolan.

Personuppgiftsbiträdet använder bara dina personuppgifter i överensstämmelse med det syfte som vi samlat in dem för.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna klara av våra skyldigheter mot dig som medborgare.

Vi behöver till exempel ditt personnummer och din fastighetsbeteckning när vi ska leverera vatten. Har du barn i skolan hämtar vi exempelvis uppgifter om vilken kommun du bor i och inom vilken församling.

Vi kommer inte att dela, sälja, överföra eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad vi beskriver på den här sidan. Det gäller så länge vi inte är skyldiga enligt lag att lämna ut dina uppgifter på grund av ett krav från en myndighet eller ett domstolsbeslut.

Dataskyddsförordningen kräver att vi inte sparar dina personuppgifter längre än nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med att vi behandlar dem.

Däremot finns det andra lagar som reglerar hur länge vi får spara dina uppgifter. Exempel på sådana lagar är socialtjänstlagen och arkivlagen.

Vi får dock spara dina personuppgifter under en längre tid för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

Det händer att vi frågar dig om vi får publicera foton av dig och/eller ditt barn i våra sociala kanaler och på vår webbplats. Du kan då helt frivilligt ge ditt samtycke och du kan också när som helst dra tillbaka samtycket genom att kontakta oss. Syftet med att publicera fotona är att berätta om vår verksamhet för våra invånare och människor som besöker vår kommun.

Hur länge gäller samtycket?

Generellt gäller att samtycket blir ogiltigt när du eller ditt barn slutar besöka vår verksamhet. Då måste vi fråga dig igen om vi önskar fortsätta använda bilderna. I andra fall kan samtycket vara tidsbegränsat när du ger oss det. Ofta handlar det då om en period om 3 år.

Vill du dra tillbaka ditt samtycke?

Kontakta information@heby.se

Du har rätt att begära ut ett så kallat registerutdrag med information om hur och vilka av dina personuppgifter som Heby kommun behandlar. Du får göra det här utan kostnad en gång per år utan att behöva berätta varför.

Hur du gör

Du kan begära ut registerutdrag via vår e-tjänst med hjälp av e-legitimation.

Vad som händer sedan

Vi hanterar din begäran om registerutdrag enligt våra rutiner och vårt mål är att du ska få svar inom trettio dagar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 maj 2024
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin