Förebygg och hantera översvämning i din fastighet

Det medför stort obehag och en mängd oönskat arbete att få översvämning i sin fastighet. Den ekonomiska ersättningen du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag uppväger aldrig de olägenheter och skador du drabbas av.

Förebygg översvämning

Här listar vi förslag på olika förebyggande åtgärder du kan göra i och vid din fastighet för att förebygga översvämning. Informationen är hämtad från försäkringsbolagens webbplatser.

Tomtmarken

 • Vilken lutning har omgivande tomtmark i förhållande till byggnaderna och tomtmarken? Om den lutar mot fastigheten kan det finnas anledning att vidta olika skyddsåtgärder, exempelvis genom att sätta kantsten eller bygga vallar.

 • Vilket material finns på tomtmarken? Hårdgjord yta på tomtmark bör ha rätt lutning och kant som hindrar ytvattnet att rinna mot byggnader.

Brunnar och avlopp

 • Finns manuellt avstängningsbara golvbrunnar? Om inte – se till att det finns tillgång till sandsäckar eller andra tunga föremål, som vid behov kan läggas över golvbrunnar och toalettstol i källarplan.

 • Finns backventil på avloppsledningen? Den hindrar vatten att tränga in i källaren genom avloppsenheter som golvbrunnar. Den ser till så att vätska eller gas bara släpps fram i en riktning och förhindrar återströmning.

Källaren

 • Finns det utvändig källartrappa bör tak finnas över denna. Vad gäller garagenedfart och källarfönster bör vallar byggas för att förhindra vatten från till exempel närliggande gata att rinna ner mot din fastighet.

 • Införskaffa dränkbar pump. Extra viktigt om huset är beläget i ett område där det är risk för översvämning vid skyfall.

 • Försök att täta källarfönster och ventilationsöppningar med till exempel silikon, plywoodskivor och/eller plastduk. Samma sak med dörrar som inte används.

 • Det blir lätt översvämning i källare. Förvara saker som är ömtåligt för vatten på hyllor eller liknande, eller flytta det till ett vindsförråd.

  Mer information om orsaker till källaröversvämningar

Taket och fasaden

 • Kontrollera att stuprör, hängrännor, brunnar och dräneringsrör är rensade och i bra skick, samt att rötter från träd och buskar inte når ner i VA-systemet.

 • Kontrollera taket för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.

Övrigt

 • Tänk på var du parkerar bilen. Flytta på bilen om den står på en plats som är placerad lågt.

 • Ta reda på vad din hemförsäkring täcker vid en översvämning.

 • Fotografera ditt hem och dina värdesaker så du kan visa dem för ditt försäkringsbolag om du råkar ut för en översvämning.

Under tiden - om vatten tränger in i huset

 • Bryt strömmen eftersom vattnet kan vara strömförande.

 • Försök avleda vattnet genom att göra ett enkelt dike.

 • Täta ventiler och andra öppningar.

 • Om vattnet kommer in via golvbrunnarna - tryck in en filt eller handduk i brunnen och lägg en rejäl tyngd på minst tio kilo ovanpå.

 • Om vatten kommer upp genom toaletten så lägg en tyngd ovanpå toalettlocket.

 • Torka, pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt.

Efter - om huset är vattenskadat

 • Hyr eller köp en avfuktare och ställ den i de fuktskadade utrymmena så fort som möjligt. Spara alla kvitton.

 • Dokumentera skadorna efter översvämningen, ta foto eller filma.

 • Släng ingenting innan du tar kontakt med ditt försäkringsbolag och fått besked om hur du ska göra.

 • Var noga med att tvätta dig och göra rent allt som varit i kontakt med översvämmat vatten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 maj 2024
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord