Styrande dokument

Välkommen till Heby kommuns sida för styrande dokument. Här hittar du bland annat taxor och avgifter och riktlinjer för vår verksamhet.

Våra styrdokument utgör en viktig del av styrningen av kommunens verksamheter. Här hittar du våra mest grundläggande styrdokument. Är du intresserad av andra dokument är du välkommen att kontakta kommunarkivet.

I arbetsordningen regleras kommunfulllmäktiges arbete. Den beslutas av kommunfullmäktige.

Det är kommunfullmäktige, nämnd eller tjänsteperson på delegation som fattar beslut om våra taxor och avgifter.

Taxor och avgifter 2024 - Bilaga Mål och budget 2023, plan 2024-2025 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Boende, trafik och miljö

Vatten och avlopp

Brand och sotning

Kartor, mark och trafik

Livsmedel och miljö

Våra riktlinjer ger en mer detaljerad reglering av till exempel ersättningsnivåer och tidsangivelser. De beslutas av nämnderna, kommunstyrelsen.

Förskola och skola


Omsorg och stöd


Boende, trafik och miljö


Företag och jobb


Kultur och fritid


Medarbetare och organisation


Övriga

Riktlinjer för hantering av motioner och medborgarförslag Pdf, 248 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för medborgardialog i Heby kommun Pdf, 169.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet Pdf, 160.8 kB.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 juni 2024
Sidan publicerad av:
Jenny Tobiasson